تمدید شد
1400/08/16

با تغییر تاریخ برگزاری "دومین کنفرانس ملی پژوهش های سازمان و مدیریت " به روز جمعه 12 آذر 1400 موافقت شد. همچنین با توجه به تداوم وضعیت کرونایی، کنفرانس به صورت ویدئو کنفرانس( آنلاین) برگزار می شود.