اطلاعیه مهم
1401/02/28

اطلاعیه مهم
نظر به تقارن برگزاری "سومین کنفرانس ملی پژوهش های سازمان و مدیریت " با " چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی" و استفاده بهتر اساتید، پژوهشگران و اندیشمندان از تجارب و مباحث علمی ؛ کنفرانس های مزبور به طور همزمان روز جمعه 30 اردیبهشت ماه 1401 از ساعت 14 تا 20 در بستر اسکای روم برگزار می شوند. لینک برگزاری متعاقبا اعلام می شود.