لیست هزینه ها و خدمات
تعرفه های ثبت نام عنوان هزینه ثبت نام + انتشار مقاله اول هزینه انتشار مقالات اضافی (مقاله دوم و به بعد) عملیات
مقاله اول پذیرفته شده با تعرفه دانشجویی، فرهنگیان و متقاضیان کنکور دکتری 3,800,000 ریال 2,950,000 ریال ثبت نام
مقاله اول پذیرفته شده با تعرفه اساتید، کارکنان و سایر پژوهشگران 4,200,000 ریال 2,950,000 ریال ثبت نام
شرکت دانشجویان، فرهنگیان و متقاضیان کنکور دکتری در همایش بدون مقاله و دریافت گواهینامه شرکت 3,800,000 ریال 2,950,000 ریال ثبت نام
شرکت اساتید، کارکنان و سایر پژوهشگران در همایش بدون مقاله و دریافت گواهینامه شرکت 4,200,000 ریال 2,950,000 ریال ثبت نام
لیست خدمات ویژه
(اختیاری)
عنوان هزینه عملیات
صدور گواهی شرکت در کنفرانس بازای هر گواهی 990,000 ریال ثبت نام
گواهي پذیرش مقاله به صورت هولوگرام دار و مهر برجسته( به زبان فارسی) برای نویسنده سوم و به بعد بازای هر گواهی 990,000 ریال ثبت نام
گواهي پذیرش مقاله به صورت هولوگرام دار و مهر برجسته( به زبان انگلیسی) بازای هر گواهی 1,500,000 ریال ثبت نام
مشارکت در توسعه فعالیت های موسسه و دریافت لوح تقدیر مشارکت 2 ریال ثبت نام
نمایه مقاله در سایت مرجع دانش CIVILICA 0 ریال ثبت نام
نمایه هر مقاله در SID 2,900,000 ریال ثبت نام
نمايه و صدور گواهي نمايه توسط SID 4,200,000 ریال ثبت نام
هزینه پست مدارك( الزامي ) 450,000 ریال ثبت نام
گواهی نامه بین المللی Oxford Cert Universal بازای هر گواهی 4,800,000 ریال ثبت نام
صدور گواهي نمايه توسط SID برای نفرات بعدی 2,000,000 ریال ثبت نام
تندیس کنفرانس برای دارندگان مقاله پذیرفته شده به صورت ارایه شفاهی بازای هر عدد 8,500,000 ریال ثبت نام
لیست کارگاه های آموزشی
(اختیاری)
عنوان مدرس هزینه تاریخ برگزاری عملیات
طرح تحقیق و پروپوزال نویسی با تعرفه دانشجویی برای همه دکتر مهدوی 2,950,000 ریال 1402/02/26 ثبت نام
مقاله نویسی علمی با تعرفه دانشجویی برای همه دکتر مهدوی 2,950,000 ریال 1402/02/25 ثبت نام
SPSS مقدماتی دکتر مهدوی 2,950,000 ریال 1402/02/27 ثبت نام