برنامه اجرایی کنفرانس اعلام شد

برنامه اجرایی اولین کنفرانس ملی پژوهش‌های سازمان و مديريت اعلام شد.
سین برنامه اجرایی


1400/01/30 (1 سال قبل )